Battlestar Galactica

Jump to menu

Postavy - Kolonisté

Dr. Cottle
Dr. Cottle Hraje: Donnelly Rhodes
Narozen: 4. prosince 1937
Místo narození: Winnipeg, Manitoba, Kanada
Kolonie: Caprica
Současná hodnost: major
major

Základní charakteristika postavy

Doktor Cottle je hlavní lékařský důstojník Galacticy. Protože tak se v době útoků připravovala na propuštění ze služby, je Cottle prozatím jediný opravdový, vystudovaný lékař/chirurg na palubě této lodi (a nejspíš i v celé Flotile), kterému asistují např. Layne Ishay nebo Howard Kim. Ve Flotile se nachází také Dr. Stoffa, ke kterému občas Cottle posílá své pacienty, ovšem není zcela jasné, zda-li je vystudovaným lékařem (nejspíš psychiatrem nebo psychologem). Cottle je silně excentrický - těžký kuřák i přes vědomí rizik a jediný, který není nijak nadšen ze svých pravomocí (a povinností) ve Flotile. I přes svoji vojenskou kariéru je hlavně lékařem - takže pro něj hodnost, bohatství nebo druh nehrají roli. Stále nabručený, přesto profesionál, vzbuzuje u svých pacientů pocit důvěry.

Dr. CottleDr. CottleDr. Cottle
UPOZORNĚNÍ: Následující text popisuje děj seriálu - je tedy plný spoilerů. Nečtěte jej, pokud nechcete znát děj předem!
Informace o postavě

Doktor Cottle je třetí osobou, která se po Billym Keikeyovi a Lee Adamovi dovídá, že prezidentka Roslinová umírá na metastazující rakovinu prsu. Souhlasí s léčbou tak, aby nemoc nebyla prozrazena. I přes svůj nesouhlas nakonec souhlasí i s neortodoxní léčbou Chamallou. Ale vzhledem k rozsahu nemoci a odmítnutí Diloxinu Roslinové také jako účinnější léčebnou metodu než Chamalla doporučuje modlitbu. Podobně se angažuje i v uzdravování Kary Thrace po její katapultaci v boji se cylonskými Ridery, kterou se za pomocí Lee Adamy snaží dostat z ošetřovny.

Dr. CottleDr. CottleDr. Cottle

Bezprostředně po pokusu zastřelit velitele Adamu není Cottle k dispozici, protože je na jiné lodi Flotily. Situace se ještě zhorší, když Galactica skočí na nouzové souřadnice, zatímco zbytek Flotily s doktorem skončí jinde. Velící plukovník Tigh nařídí Cottlovým zdravotníkům, aby provedli operaci bez doktora. Ale nedaří se jim zastavit vnitřní krvácení, které zvládne až po náročné a riskantní operaci navrátivší se doktor Cottle. Doktor se nezdráhá hovořit s pohrdáním i plukovníkem Tighem. Když se jej před operací Williama Adamy zeptá na jeho kondici, Cottle mu odvětí: "Jak bych to měl vědět? Nejsem jasnovidec. A teď odtud, k sakru, vypadněte!" Později, když se jej Tigh zeptá, co se stalo na Gideonu, kde pokus o rozdávání zásob skončil smrtí čtyř civilistů, mu odvětí: "A co jste čekal, génie? Když postavíte pilota, aby velel uprostřed davu!".

Na žádost prezidentky Roslinové a i přes její varování, že je to ilegální a nebezpečné, jí pomůže v jejím útěku z Galacticy tím, že si vyžádá odlet Raptoru, aby se mohl postarat o pacienta na jiné lodi. Právě v tomto letounu opouští Roslinová loď spolu s Lee Adamou. Doktor Cottle také provede sérii vyšetření hlavy a mozku doktora Baltara, zda-li nemá implantovaný cylonský čip. Vyšetření nic neukážou a Cottle propustí Baltara jako hypochondra ("Na každé zatracené lodi je alespoň jeden."). Jeho zájem o druhou Sharon Valerii a její nenarozené dítě je pozoruhodný, zvláště tváří v tvář nedůvěře, které se Cylonce dostává od posádky. Pokus poručíka Thorne znásilnit ji považuje za neodpustitelný a nechá i zaznít svůj protinázor vůči plánu doktora Baltara použit krev jejího dítěte k léčbě prezidentky Roslinové.

Dr. CottleDoktor si také získal reputaci mezi liberálními občany Flotily, když pomohl gemenonské dívce Rye Kibbyové, která chtěla přerušit své těhotenství. Po zveřejnění své chování vysvětlil Williamu Adamovi následovně: "Dostal jsem upozornění, že dívka je na cestě. Dorazila. Já udělal svoji práci. Poté ona odejde. Neptám se na žádné otázky." Když admirál Adama žádá Ryu, aby se vrátila k rodičům, Cottle jí navrhne, aby si požádala o azyl na Galactice. Za to jej velitel odmění nechápavým pohledem.

Po zvolení doktora Baltara prezidentem a osídlení Nové Capricy doktor Cottle jako mnozí ostatní opustil armádu. Rok po kolonizaci na planetě provozoval soukromou praxi. V té pokračoval i během okupace. Ale stále se držel svých zásad neohlížet se na původ pacientů, takže ošetřoval jak lidi, tak Cylony.

Po událostech na Nové Caprice je dr. Cottle nucen bojovat s několika nemocemi na palubě Galacticy, která musel přijmout spoustu uprchlíků. Mezi nimi i s Mellorackou infekcí a rozkáže proto předběžné očkování všech členů posádky a nutného personálu. Díky nenechavému vyšetřování Karla C. Agathona přijde na to, že jeho civilní kolega, dr. Michael Robert, zabíjí své pacienty na základě jejich koloniálního původu, zejména ale Sagittaronce. Spolu s plukovníkem Tichem se mu ho nakonec podaří zastavit.

Ihned poté, co zjistí, že se rakovina prezidentky Roslinové vrátila, ji začne léčit pomocí diloxinu. Ve stejnou chvíli se rozčílí, když se na jeho ošetřovně rozkřičí jak prezidentka, tak Sharon Agathonová. Nicméně není známo, zda-li ví o jejich (a zadržované Šestky) společné vizi ohledně Héry.

Poznámky

  • Cottleův protějšek v původním seriálů z roku 1978 je doktor Salik.
  • V komentáři na DVD k dílu 4. dílu 1. série "Act of Contrition" koproducent Ronald D. Moore říká, že Donnely Rhodes byl jedním z posledních tří finalistů pro roli plukovníka Tighe.
  • Postava doktora Cottlea je pojmenována po dětském lékaři Michaela Rymera (režisér BSG 2004), který, jak Rymer dodává, byl narozdíl od svého seriálového obrazu velmi příjemný.
  • Doktor Cottle je již zmiňován v 3. epizodě 1. série "Bastille Day", ale poprvé se v seriálu objeví až v následujícím díle "Act of Contrition".
  • V průběhu zatím odvysílaných dílů nebylo nikdy zmíněno křestní jméno doktora Cottlea.
  • Doktor Cottle má sice hodnost majora, ale nikdy by se nestal velícím důstojníkem, pokud by všichni ostatní nebyli mrtví.
Dr. CottleDr. CottleDr. Cottle
Biografie (Donnelly Rhodes)

Dr. CottleNarodil se a vyrostl v Kanadě ve Winnipegu. Učil se na strážce služby národních parků a přidal se ke Kanadskému královskému letectvu, jako letecký mechanik ještě předtím než začala jeho dlouhá a úspěšná herecká kariéra. Vystudoval kanadskou National Theatre School. Po jeho profesionílní debutu ve hře Streetcar Named Desire se stal stálým hercem Universal Pictures. Hrál v mnoha filmech a seriálech (hostoval ve více než 100). Z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Nebeský pes, Jak jsem ti slíbil, Sněžní psy, Pod tlakem, ze seriálů například Mission: Impossible, Mladí a neklidní, Soap, Nebezpečný záliv, Sliders, Akta X, Krajní meze, Millennium a Supernatural.

Rhodes se zajímá o hudbu a koně, ale jeho největší vášní jsou lodě. Prohlásil, že kdyby se nestal herce, byl by projektantem lodí.


MenuRSS RSS | © 2008 BSG.cz, "Battlestar Galactica," characters, and images on this site are copyright © NBC / Universal and Universal Television.
s h